Cyfeiriadur Gallu Porthladdoedd Cymru

Croeso i Gyfeiriadur Gallu Porthladdoedd Cymru  Dyma gyfeiriadur dynamig newydd sydd bwriadu cynnig yr wybodaeth dechegol ddiweddaraf am borthladdoedd sy'n cyfranogi yng Nghymru. 

Lleoliadau porthladdoedd Cymru

Mae'r cyfeiriadur hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr chwilio am nodweddion technegol penodol ar draws yr holl borthladdoedd a restrir i ganfod nodweddion allweddol yn gyflym heb orfod chwilio trwy bob porthladd yn unigol. Gellir lawrlwytho gwybodaeth a ddewisir am borthladdoedd ar ffurf adroddiadau PDF hawdd eu darllen.