Harbwr Amlwch

Perchennog

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyfeiriad

Geoff Price-Harbwrfeistr-Adeilad Terfynfa Anglesey Marine, 


Porth Amlwch, 


Ynys Môn, 


Ll68 9db

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01407 831065 or 07798 870366

Harbwr Amlwch

Mae Harbwr Amlwch yn gilfach fechan ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn ac mae'n brysur â llongau pysgota masnachol/genweirio a llongau arolygu/cyflenwi a chychod peilot. Nid oes unrhyw gyfleusterau llwytho na dadlwytho ar gael, ac eithrio offer y llongau eu hunain.

Amrediad llanw

MHWS---------7.9 TO 0.5              MHWN-5.1 TO 3.1

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 9.00m
Dyfnder - n/a
Cyfanswm Hyd - 25.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Trwy drefniant mae Diesel a dŵr ar gael.

Lleoliad

Harbwr Amlwch cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Harbwr Amlwch