Perchennog

ABP

Cyfeiriad

ABP
QA House
Heol Cargo
Caerdydd, CF10 4LY

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

0870 6096699

Y Barri

Mae Porthladd y Barri, naw milltir i'r gorllewin o Gaerdydd, yn gyfleuster allweddol ar gyfer diwydiant cemegau'r rhanbarth, ac mae'n trafod hylifau swmp ar gyfer cwmnïau pwysig yn cynnwys Dow Corning. Mae gan y Barri arbenigedd sylweddol hefyd o ran trin a thrafod dur, metel sgrap, amlwythi, swmp sych, glo ac agregau. Mae gan y porthladd gysylltiadau rheilffordd uniongyrchol ac mae ffordd gyswllt yn cysylltu'r porthladd â Chyffordd 33 yr M4.

Amrediad llanw

MHWS - 12.6m, MLWS - 0.1m, MHWN - 7.8m, MLWN - 4.4m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 23.80m
Dyfnder - 9.00m
Cyfanswm Hyd - 178.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

6.10m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

5040.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Lleoliad

Y Barri cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Y Barri