Perchennog

CSYM

Cyfeiriad

Alun Price, 

Pierfeistr,

Porthaethwy.

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01248 712312

Biwmares

Lleolir Pier Biwmares ger ymyl ddeheuol Biwmares. Mae'r pier yn cynnwys pontŵn sy'n arnofio a rhodfa gysylltu ar gyfer cerddwyr. Defnyddir yn bennaf ar hyn o bryd at ddibenion hamdden, cludo teithwyr a chychod pleser. Llecyn â nifer uchel o ymwelwyr.

Amrediad llanw

Llanw seryddol uchaf 10.4M MHWS 9.3 MLWS1.27 Llanw seryddol isaf 0.05.

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 8.00m
Dyfnder - 4.00m
Cyfanswm Hyd - 25.00m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

25.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Siandleriaid, tanwydd, siopau, dŵr ffres.

Lleoliad

Biwmares cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Biwmares