Perchennog

ABP

Cyfeiriad

ABP
QA House
Heol Cargo
Caerdydd, CF10 4LY

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

0870 6096699

Caerdydd

Lleolir Porthladd Caerdydd ar ochr ogleddol Aber Hafren, ac mae wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith rheilffyrdd ac mae o fewn cyrraedd rhwydd o draffordd yr M4. Mae gan y porthladd hwn arbenigedd ym maes trin a thrafod amlwythi, dur, cynnyrch coedwigoedd, a hylifau a nwyddau sych swmp. Mae ABP wedi buddsoddi'n sylweddol yn y porthladd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan foderneiddio seilwaith y porthladd a darparu atebion storio ac offer trin a thrafod arbenigol ar gyfer cwsmeriaid. 

Amrediad llanw

MHWS - 13.4m, MLWS - 0.3m, MHWN - 8.6m, MLWN - 4.2m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 27.00m
Dyfnder - 10.00m
Cyfanswm Hyd - 198.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

6.30m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

3639.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Lleoliad

Caerdydd cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Caerdydd