Harbwr Conwy

Perchennog

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyfeiriad

Capten Matthew Forbes
Harbwrfeistr 
Cyfeiriad Swyddfa'r Harbwrfeistr, 
Cei Conwy, 
Conwy, 
LL32 8BB

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01492 596253

Harbwr Conwy

Lleolir Harbwr Conwy ar Arfordir Gogledd Cymru, ger aber Afon Conwy. Mae gan yr Harbwr 250 o angorfeydd, yn cynnwys pontŵn ac angorfeydd un pwynt. Ceir dau farina, sef Marina Conwy sydd â 600 angorfa a cheir 170 angorfa ym Marina Deganwy. Mae Conwyy yn cynnig wal Cei ar gyfer angori ac 1 angorfa sgrwbio. Ceir pontŵn tanwydd hefyd sy'n gwerthu diesel cychod am brisiau masnachol ac adwerthu. 

Amrediad llanw

MHWS and MLWS 9m, MHWN and MLWN 0.1

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 11.00m
Dyfnder - 3.00m
Cyfanswm Hyd - 30.00m

Llwyth Trymaf

40 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

200.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Rydym ni'n cynnig, tanwydd byncar, codi cychod, 2 farina, storfa oer ar gyfer pysgod.

Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Pontŵn arnofiol newydd.

Lleoliad

Harbwr Conwy cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Cei Conwy
200.00
5.00
600.00
n/a
10.00
10.00
Hamdden /mân bysgota.

Cyfryngau Harbwr Conwy