Awdurdod Porthladd Abergwaun

Perchennog

Stena Line (Ports) Ltd

Cyfeiriad

Carl Milne
Rheolwr Gwasanaethau'r Harbwr, Harbwrfeistr Cynorthwyol 
Cyfeiriad trwy law Gweinyddiaeth y Porthladd, Stena Line (Ports) Ltd, Harbwr Abergwaun, Gwdig, SA64 0BU.

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01348 404435, Mobile 07901 517187

Awdurdod Porthladd Abergwaun

Mae Porthladd Abergwaun yn darparu angorfeydd a thrin a thrafod ar gyfer traffig fferïau i Iwerddon.  Traffig fferïau yw prif ddiddordeb masnachol y Porthladd ar sail nifer y llongau, fodd bynnag, ategir hyn gan longau masnachol a mordeithio, llongau cymorth milwrol a chychod pysgota, ynghyd ag ambell drosglwyddiad gan fadau tanwydd byncer. Mae'r Porthladd hefyd yn darparu angorfa ar gyfer bad achub y glannau a bob tywydd dosbarth Trent RNLI. Mae gan yr harbwr y capasiti i dderbyn llongau ychwanegol i angori ond nid yw hyn yn arfer cyffredin; gwaherddir angori o fewn cyffiniau'r derfynfa fferïau ac mae mannau dal mewn rhai rhannau o'r harbwr yn wael. Mae llecyn yr harbwr statudol yn cwmpasu'r Morglawdd gogleddol ac yn ymestyn o Ben Cw a'r Morglawdd Dwyreiniol ger tywodydd Gwdig. 

Amrediad llanw

MHWS:  4.8   MLWS:  0.8   MHWN:  3.4   MLWN:  2.0

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - n/a
Dyfnder - 7.00m
Cyfanswm Hyd - 180.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

2.44m

Llwyth Trymaf

180 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

500.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Llwytho a dadlwytho a ddarperir gan Awdurdod y Porthladd.  Creini  -  2 Symudol: 1 ag uchafswm o 10T,  1 ag uchafswm o 35t  

Pontydd llwytho a dadlwytho: 1 capasiti 55T.   Offer trafod arall,  3 wagen fforch godi â chapasiti o hyd at 10T,   5 Tugmaster  â chapasiti o hyd at 50T

Taliadau cychod peilot/Porthladd gweler www.fishguardport.com

Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer Gwanwyn 2019 i osod pont lwytho a dadlwytho fodern yn lle'r bont lwytho a dadlwytho bresennol sy'n agosáu at ddiwedd ei hoes . Bwriad uwchraddio'r  cyfleusterau yw gosod pont lwytho a dadlwytho dwy lôn yn lle'r un bresennol i gydymffurfio â safonau modern.  Bydd ehangder y gwaith sifil a'r bont lwytho a dadlwytho newydd yn caniatáu i amrywiaeth ehangach o longau ddefnyddio'r Porthladd a chaniatáu lle ar gyfer unrhyw ehangu os bydd angen hyn yn y dyfodol. 

Lleoliad

Awdurdod Porthladd Abergwaun cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Fishguard Angorfa 1
115.00
5.50
n/a
n/a
5.00
n/a
Cargo cyffredinol/llongau mordeithio.
Fishguard Angorfa 2
100.00
5.80
n/a
n/a
10.00
n/a
Cychod pysgota/cargo cyffredinol/llongau mordeithio.
Fishguard Angorfa 3
125.00
6.50
n/a
n/a
10.00
n/a
Angorfa Derbyn Olew
Fishguard Angorfa 4
160.00
6.50
n/a
n/a
10.00
n/a
Angorfa Ro Ro

Cyfryngau Awdurdod Porthladd Abergwaun