Perchennog

Stena Line Ports Ltd

Cyfeiriad

Kevin Riley
Harbwrfeistr
Stena House, 
Station Approach,
Caergybi,
LL651DQ

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01407 606878

Caergybi

Porthladd Caergybi yw'r ail o blith porthladoedd Ro/Ro prysuraf y Deyrnas Unedig ac mae wedi'i leoli'n strategol ar rwydwaith ffyrdd Deg -T   - Euroroute E22  sy'n cysylltu'r Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd, yr Almaen, Sweden, Latfia a Rwsia, o Borthladd Dulyn a mewndir Iwerddon.

Bydd fferïau yn hwylio i Ddinas Dulyn yn Iwerddon a leolir 58 milltir i'r Gorllewin o Borthladd Caergybi, a dyma'r brif ddolen gyswllt ar gyfer cludiant ffordd o ganolbarth a Gogledd Lloegr a Chymru i Iwerddon.

Mae arwynebedd y Porthladd yn oddeutu 3, 500 neu 14 cilomedr sgwâr. Mae'r Porthladd yn elwa o leoliad canolog ym Môr Iwerddon ac mae'n cynnig nifer o angorfeydd oddeutu 1 filltir o'r môr mawr. Nid yw'r Porthladd wedi'i gyfyngu gan y llanw ac mae'n agored 24 awr y dydd ar gyfer llongau dyfnfor ac arfordirol. 
Mae Porthladd Caergybi mewn lleoliad da i dderbyn llwythi yn uniongyrchol o leoliadau byd-eang, yn benodol o Ogledd-orllewin Ewrop, trawslwytho ac Arc yr Iwerydd. Mae gan y Porthladd brofiad o drin a thrafod amrywiaeth o fewnforion, yn cynnwys Ro/Ro, cargo cyffedinol, olew nwy, metelau, petroliwm, golosg ac agregau.

Mae porthladd Caergybi sydd wedi'i leoli yn Ynys Môn, Gogledd Cymru, yn cael ei amddiffyn yn dda rhag prifwyntedd de-orllewinol oherwydd ei leoliad i'r dwyrain o Fynydd Tŵr, a'i forglawdd 2.4 cilomedr hanesyddol sy'n cysgodi'r porthladd a'i angorfeydd. 

Amrediad llanw

MHWS: 5.6 MLWS: 0.7 MHWN: 4.4 MLWN: 2.0

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - n/a
Dyfnder - 14.10m
Cyfanswm Hyd - 315.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

3.00m

Llwyth Trymaf

200 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

530.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Mae'r cyfleusterau yn cynnwys: llwytho a dadlwytho, creini, tanwydd byncer (dŵr a Thanwydd DO); llogi aleau; llogi Cychod Peilot; llogi cychod tynnu; llogi Fender; Wagen Fforch Godi. Gwasanaethau eraill ar gais.

Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Mae gwaith trwyddedu a chydsynio ar gyfer adfer tir yn mynd rhagddo yn 2017. Bydd  94,000 metr sgwâr ychwanegol o dir ar gael ynghyd â 600 metr ychwanegol o wal cei newydd â dyfnderau ochr yn ochr 10 metr yn CD.

Lleoliad

Caergybi cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Cei Cyhoeddus
90.00
3.50
20000.00
n/a
10.00
n/a
Cyffredinol
Glanfa Orthios
184.00
10.00
4000.00
n/a
10.00
n/a
Cyffredinol/llongau mordeithio
Holyhead Cei Atgyweirio
90.00
5.00
10000.00
n/a
10.00
n/a
Cyffredinol/llongau mordeithio
Holyhead Terfynfa 1
130.00
5.50
20000.00
n/a
10.00
n/a
Cyffredinol
Holyhead Terfynfa 3
220.00
8.00
70000.00
n/a
n/a
n/a
Angorfa Ro Ro
Holyhead Terfynfa 4
180.00
6.50
70000.00
n/a
n/a
n/a
Angorfa derbyn olew
Holyhead Terfynfa 5
220.00
8.00
70000.00
n/a
n/a
n/a
Angorfa Ro Ro

Cyfryngau Caergybi