Mae Porthaethwy

Perchennog

CSYM

Cyfeiriad

Alun Price, 

Swyddfa Pier Porthaethwy, 

Porthaethwy

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01248 712312

Mae Porthaethwy

Mae Porthaethwy yn cynnwys Pier San Siôr a glan y dŵr cyfagos a llecyn o ddŵr y bydd y rhan fwyaf ohono'n sychu'n llwyr ar adeg y distyll. Mae'r pier yn cynnwys pontŵn sy'n arnofio y gellir mynd iddo o'r lan gan ddefnyddio ale ar gyfer cerddwyr a phont gerdded sefydlog. Dyma gartref Llong Ymchwil y Tywysog Madog, Ysgol Gwyddorau Eigion, Porthaethwy.

Amrediad llanw

Llanw seryddol uchaf 10.40, MHWS 9.3MLWS 1.27 Llanw seryddol isaf 0.05. Gall Pier San Siôr dderbyn cychod 3.7m ochr yn ochr

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 8.00m
Dyfnder - 4.00m
Cyfanswm Hyd - 40.00m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

25.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Tanwydd, siandleriaid, siopau gerllaw.

Lleoliad

Mae Porthaethwy cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Mae Porthaethwy