Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Perchennog

Porthladd Ymddiriedolaeth

Cyfeiriad

Porthladd Aberdaugleddau
Prif Swyddfeydd
Gorsewood Drive
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3EP

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01646 696100

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Porthladd dŵr dwfn 24/7 wedi'i leoli yn Ne Orllewin Cymru yn un o'r harbyrau naturiol dyfnaf yn y byd ac yn agos at lwybrau masnach yr Iwerydd.  
Mae dyfnder dŵr dros 17.0m ar gael ym mhob math o lanw ac mae modd i'r porthladd drin llongau gyda dyfnder o hyd at 22.0m heb unrhyw gyfyngiadau clo.
Dyma yw drosglwyddydd mwyaf o olew a nwy yn y DU, sy'n gallu darparu 30% o alw'r DU am nwy, gyda phiblinellau nwy ac olew gallu uchel yn cysylltu â chanol y DU.
4ydd porthladd mwyaf y DU (yn ôl cyfaint) gyda chyfaint cargo o 34.9m Tunnell yn 2016.

Gwasanaethau: Gwarchodaeth, Gwasanaeth Rheoli'r Porthladd / VTS, Gwasanaethau llywio, Efelychydd Mordwyaeth y Marina/ Ystafell Hyfforddiant, Terfynfeydd Olew a LNG, Terfynfa Fferïau - (dwywaith y diwrnod gan gynnwys gwasanaethau cludo nwyddau a theithwyr (Irish Ferries)), Porthladd Cargo Cyffredinol, Datblygiad Dociau Pysgod a Dyframaeth , Marina Hamdden, Galwadau Mordaith / Cyrchfan Twristiaeth, Portffolio Eiddo Masnachol, profi / defnyddio dyfeisiadau Marina Energy, diwydiant peirianneg lleol cryf.

Amrediad llanw

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - n/a
Dyfnder - n/a
Cyfanswm Hyd - n/a

Gwasanaethau'r Porthladd

Gwasanaethau llwytho/dadlwytho, llwytho (dŵr / tanwydd), craeniau symudol a/neu graeniau nenbont, lifft cychod, dociau sych, gwasanaeth trwsio cychod, cymorth tynnu cychod, peilot, gwasanaethau rheoli'r Porthladd/VTS, marina, dociau pysgod, cyfleusterau storio pysgod wedi'i oeri. cyfleusterau adeiladu cychod, peirianneg ysgafn a thrwm, dyfais cynhyrchu ynni môr, gwasanaeth profi ac adleoli, ardal profi ynni môr, gwarchodaeth, efelychydd mordwyaeth y Marina/ ystafell hyfforddiant, terfynfeydd olew a LNG, terfynfa fferïau dwy lawr, cargoau codi llwyth cyffredin a thrwm, gwasanaethau datblygu dyframaeth, cyfleoedd rhentu eiddo masnachol.

Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Glannau Aberdaugleddau (gwestai, twristiaeth, masnach)
Marina Doc Penfro (creu ac chyflwyno ynni morol)
Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg Ynni Morol
Ardal Prawf Ynni Morol (yn Aberdaugleddau)
Parth Arddangos Tonnau De Sir Benfro

Lleoliad

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Angorfa Rhif 1 Dragon lNG
192.00
13.70
n/a
n/a
30.00
n/a
Angorfa Rhif 1 Puma Energy UK Ltd.
135.00
18.10
n/a
n/a
15.00
n/a
Angorfa Rhif 1 Valero
123.00
20.10
n/a
n/a
13.40
n/a
Angorfa Rhif 2 Puma Energy UK Ltd.
70.00
10.70
n/a
n/a
15.00
n/a
Angorfa Rhif 2 Valero
98.00
14.40
n/a
n/a
13.40
n/a
Angorfa Rhif 2 VPOT
121.00
16.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Angorfa Rhif 3 Puma Energy UK Ltd.
37.00
7.10
n/a
n/a
15.00
n/a
Angorfa Rhif 3 Valero
62.00
11.60
n/a
n/a
13.40
n/a
Angorfa Rhif 3 VPOT
63.00
10.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Angorfa Rhif 3. South Hook LNG Terminal
73.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Allan o ddefnydd
Angorfa Rhif 4 Valero
37.00
6.10
n/a
n/a
13.40
n/a
Angorfa Rhif 5 Valero
37.00
6.20
n/a
n/a
13.40
n/a
Angorfa Rhif 6 Valero
114.00
19.70
n/a
n/a
13.00
n/a
Angorfa Rhif 7 Valero
75.00
14.30
n/a
n/a
13.00
n/a
Angorfa Rhif 8 Valero
75.00
15.40
n/a
n/a
13.00
n/a
Doc Aberdaugleddau Rhif H
70.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Doc Aberdaugleddau Rhif Hakin
150.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Doc Aberdaugleddau Rhif J
200.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Doc Abrdaugleddau Rhif 1
70.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Glanfa Carr - Braich Byr
50.00
4.60
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu a chychod gweithio
Glanfa Criterion Way (Hobbs Point / Glanfa ar y môr)
31.00
5.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Allan o ddefnydd ar hyn o bryd, cyfle datblygu
Milford Dry Dock
180.00
4.50
n/a
n/a
n/a
n/a
Morfa Carr - Braich Hir
115.00
8.00
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu a chychod gweithio
Porthladd 1 Cei Penfro
180.00
6.80
n/a
n/a
40.00
n/a
Cargo Cyffredinol, Codi Cargoau Trwm, Ynni Morol
Porthladd 2 Cei Penfro
115.00
5.80
n/a
n/a
10.00
n/a
Cargo Cyffredinol, Ynni Morol
Porthladd 3 Cei Penfro
60.00
3.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu, cychod camlas a chychod gweithio
Pŵer Cenedlaethol Ro Ro
19.40
0.80
n/a
n/a
n/a
n/a
Wedi'i ddylunio ar gyfer cludwyr llwythi trwm CEGB
South Hook LNG Terminal no. 2 Berth
n/a
18.30
n/a
n/a
12.00
n/a
Liquified Natural Gas (LNG)
Terfynfa Fferïau Doc Penfro Angorfa Ro-Ro
190.00
7.60
n/a
n/a
n/a
n/a
Fferi Ro-Ro, Angorfa Cychod Tynnu
Terfynfa LNG South Hook
107.00
17.20
n/a
n/a
12.00
n/a
Nwy Naturiol Hylifol (LNG)

Cyfryngau Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau