Perchennog

ABP

Cyfeiriad

ABP
QA House
Heol Cargo
Caerdydd, CF10 4LY


E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

0870 6096699

Casnewydd

Casnewydd yw'r mwyaf dwyreiniol o Borthladdoedd ABP yn Ne Cymru, ac mae ganddo gysylltiadau rhagorol â thraffordd gyfagos yr M4 a chysylltiadau uniongyrchol â'r rhwydwaith rheilffyrdd. Saif y porthladd mewn lleoliad rhagorol i wasanaethu prif ranbarthau diwydiannol a masnachol y DU. Mae ABP wedi buddsoddi'n sylweddol yng Nghasnewydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mewn cynlluniau megis cyfleusterau warysau, mannau storio agored, a leiniau aros ychwanegol. Mae Porthladd Casnewydd yn ganolbwynt ar gyfer dur, metelau, ailgylchu ac ynni adnewyddadwy. 

Amrediad llanw

MHWS - 13.4m, MLWS - 0.5m, MHWN - 8.4m, MLWN - 3.6m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 30.10m
Dyfnder - 10.40m
Cyfanswm Hyd - 244.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

5.81m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

8019.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Lleoliad

Casnewydd cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Casnewydd