Porthladd Penfro

Perchennog

Mae Porthladd Aberdaugleddau yn berchen ar Porthladd Penfro ac yn ei weithredu.

Cyfeiriad

Porthladd Penfro
Yr Iard Llongau
Doc Penfro
Sir Benfro
Cymru
Y Deyrnas Unedig
SA72 6TD

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

(0)1646 696631

Porthladd Penfro

Mae Porthladd Penfro'n ymdrin â gwaith dadlwytho, llwythi sych a llwythi cywaith yn ei leoliad ar arfordir gorllewin Cymru. Mae gan y safle garfan brofiadol a chyfleusterau storio helaeth yn ogystal â mannau lle mae modd rhoi llongau ar y blociau. 

Dyma hwb gweithredu allweddol ar gyfer sector ynni adnewyddadwy'r môr sy'n denu cadwyn gyflenwi peirianneg o safon uchel, mannau gwneuthur ar y safle ac agosrwydd at adnoddau ynni'r môr o'r radd flaenaf.  

Mae'r safle'n cynnwys porthladd fferïau prysur, Terfynfa Fferïau Doc Penfro, sy'n dosbarthu llwythi gyda gyrrwr a heb yrrwr dwywaith y diwrnod yn ogystal â gwasanaeth i deithwyr i Iwerddon, gyda phosibilrwydd i ehangu'r gwasanaeth. 

Rhan o Borthladd Aberdaugleddau.

Amrediad llanw

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - n/a
Dyfnder - n/a
Cyfanswm Hyd - n/a

Gwasanaethau'r Porthladd

Dadlwytho, llwythi sych, llwythi cywaith, ynni adnewyddadwy a therfynfa fferïau ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau.

Lleoliad

Porthladd Penfro cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Angorfa Rhif 2. South Hook LNG Terminal
107.00
18.30
n/a
n/a
12.00
n/a
Nwy Naturiol Hylifol (LNG)
Angorfa Rhif 3. South Hook LNG Terminal
73.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Allan o ddefnydd
Glanfa Carr - Braich Byr
50.00
4.60
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu a chychod gweithio
Glanfa Criterion Way (Hobbs Point / Glanfa ar y môr)
31.00
5.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Allan o ddefnydd ar hyn o bryd, cyfle datblygu
Morfa Carr - Braich Hir
115.00
8.00
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu a chychod gweithio
Porthladd 1 Cei Penfro
180.00
6.80
n/a
n/a
40.00
n/a
Cargo Cyffredinol, Codi Cargoau Trwm, Ynni Morol.
Porthladd 2 Cei Penfro
115.00
5.80
n/a
n/a
10.00
n/a
Cargo Cyffredinol, Ynni Morol
Porthladd 3 Cei Penfro
60.00
3.90
n/a
n/a
n/a
n/a
Cyfleusterau angori ar gyfer cychod tynnu, cychod camlas a chychod gweithio.
Terfynfa Fferïau Doc Penfro Angorfa Ro-Ro
190.00
7.60
n/a
n/a
n/a
n/a
Fferi Ro-Ro, Angorfa Cychod Tynnu
Terfynfa LNG South Hook
107.00
17.20
n/a
n/a
12.00
n/a
Nwy Naturiol Hylifol (LNG)

Cyfryngau Porthladd Penfro