Porthladd Mostyn

Perchennog

Porthladd Mostyn Cyf

Cyfeiriad

Will Calderbank,
Port Manager,
The Port of Mostyn,
Coast Road,
Mostyn Holywell,
Flintshire,
CH8 9HE

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01745 560335

Porthladd Mostyn

Mae Porthladd Mostyn Cyf yn borthladd sy'n eiddo preifat ac yn cael ei redeg yn breifat a leolir yng Ngogledd Cymru yn aber allanol Afon Dyfrdwy.  Mae'n Awdurdod  Harbwr Statudol ac mae hefyd yn Awdurdod Cychod Peilot Statudol ar gyfer mordwyo yn yr aber. Fel un o borthladdoedd hynaf y wlad, mae gan Mostyn hanes hir o drin a thrafod llwythi yn cynnwys dur, pren a mwydion coed, a hefyd llwythi o lo, mwyn haearn, sglodion pren a swlffwr ar gyfer diwydiannau trwm y gorffennol yn y rhanbarth. Yn ystod blynyddoedd diweddar, fodd bynnag, mae Mostyn wedi dod yn brif lwybr allforio ar gyfer adenydd yr Airbus A380 a weithgynhyrchir ym Mrychdwn ac mae hefyd yn un o'r prif ganolfannau yn Ewrop ar gyfer cydosod a gosod tyrbinau; mae cyfran fawr o'i fusnes bellach yn ymwneud â chynnal y sector ynni adnewyddadwy ar y môr.

Amrediad llanw

MHWS = 8.50m   MHWN = 7.20m   MLWN=3.10m  MLWS =1.30m  MHW=7.85m MLW = 2.20m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 25.00m
Dyfnder - 6.00m
Cyfanswm Hyd - 170.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

4.50m

Llwyth Trymaf

1100 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

200.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Ceiau sy’n gallu gweithredu creini sy’n gallu codi hyd ar 1350 tunnell fetrig; Pont lwytho adadlwytho â chapasiti o 225 tunnell, sy’n addas ar gyfer trosglwyddo llwythi o longau trwm ac annormal i’r lan; Cysylltiad â’r rheilffordd ac mae leiniau aros ar gael; cynigir Gwasanaethau Llwytho a Dadlwytho; Gwasanaethau peirianneg medrus; Cyfleusterau Weldio ac Adeiladu ar y dafle; Warysau ar gael; Cynigir gwasanaethau Asiantaethau a Chychod Peilot; Derbyn gwastraff; Llogi Aleau; Llogi Wagenni Fforch Godi a Pheirannau; Creini Symudol; Dŵr; Trydan ar Bontynau ar gyfer Llondau Gwasanaethu Tyrbinau Gwynt; Llogi Cychod Gwaith; Arolygon Hydrograffeg.

Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Mae'r Porthladd wedi cael caniatád cynllunio i ddatblygu angorfa RoRo yn y dyfodol sy'n cynnwys mewnlenwi'r llecyn sydd yn union y tu ôl i'r angorfa i greu cei codi llwythi trwm sydd â'r gallu i dderbyn llongau roro. 

Lleoliad

Porthladd Mostyn cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
2 Bontŵn
28.00
4.00
2000.00
2580.00
n/a
315.00
Canolfan Gwasanaethau Llongau Trosglwyddo Criwiau
Angorfa Ro Ro
170.00
5.00
40500.00
2580.00
n/a
225.00
Cargo RoRo a Phrosiect
Prif Gei
220.00
5.00
93078.00
2580.00
n/a
1100.00
Cargo Cyffredinol a Phrosiect

Cyfryngau Porthladd Mostyn