Harbwr Llanussyllt

Perchennog

Comisiynwyr Harbwr Llanussyllt

Cyfeiriad

Dave Richards (Harbwrfeistr),
Swyddfa'r Harbwr,
Yr Harbwr,
Harbwr Llanussyllt,
Llanussyllt,
SA69 9HE

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01834 812094

Harbwr Llanussyllt

Mae Harbwr Llanussyllt yn harbwr sychu bychan a leolir yn Sir Benfro ac a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cychod pleser. Mae gan yr Harbwr fflyd bychan o 8 cwch pysgota masnachol hefyd. Yn ychwanegol, mae'r Harbwr yn cynnig system rheseli storio cychod a 200 o angorfeydd ar gyfer cychod pleser. Mae lle i storio hyd at 55 o gychod hefyd ar gael a gellir defnyddio teclyn codi cychod 16T ar y safle. 

Amrediad llanw

Mae gan yr Harbwr uchafswm uchder llanw o 5m oherwydd bydd yr Harbwr yn sychu ym mhob llanw. Gellir mynd i mewn i'r Harbwr am gyfnod o 3 awr cyn ac wedi'r penllanw. 

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 5.00m
Dyfnder - 2.10m
Cyfanswm Hyd - 15.00m

Llwyth Trymaf

2 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

349.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Teclyn codi cychod 16T Wise.

Lleoliad

Harbwr Llanussyllt cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Cei Vistor (Wal y gorllewin)
23.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Angorfeydd cychod hamdden.

Cyfryngau Harbwr Llanussyllt