Perchennog

ABP

Cyfeiriad

ABP
QA House
Heol Cargo
Caerdydd, CF10 4LY

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

0870 6096699

Abertawe

Gall Porthladd Abertawe dderbyn llongau sy'n pwyso 30,000 dwt ac mae'n darparu angorfeydd a chyfleusterau ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o gargo. Mae'r porthladd lai na thair milltir ar hyd ffordd ddeuol i Gyffordd 42 yr M4 ac mae ganddo gysylltiadau uniongyrchol â'r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol.

Amrediad llanw

MHWS - 10.4m, MLWS - 0.2m, MHWN - 6.8m, MLWN - 3.7m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 26.20m
Dyfnder - 9.90m
Cyfanswm Hyd - 200.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

5.00m

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

3586.00m

Gwasanaethau'r Porthladd

Lleoliad

Abertawe cyfleusterau glan y cei

Cyfryngau Abertawe